Se hvordan du kan skifte kobling - 3 af 3

Sådan skiftes kobling 1 af 3
Sadan skiftes kobling 2 af 3

Billederne blev taget af: Pølsemanden

Se hvordan du gør det i denne guide.
Vi håber at du kan bruge guiden.

 

#1

Her er den samlet kobling.


#2

Tag den samlet kobling og sæt tilbage i motoren, men husk at sætte den lille halvmåne på akslen inden koblingen monteres.


#3

Når halvmånen er sat på plads i rillen på akslen, skal du sørge for at rillen i koblingen også er ud for halvmånen, inden du trykker koblingen på plads.


#4

Sæt nu skiven på igen. Det er den skive der var bukket op om bolten, så den ikke kunne skrues af og derefter bolten.
Skru nu bolten fast og buk skiven op om kanten på bolten, så den ikke kan skrues løs igen.

Tips
Jeg plejer at sætte halvmånen så den peger op, ned eller til en af siderne. På den måde er det nemmer at styre rillen i eksempelvis koblingsskålen, så den nemt glider ned over halvmånen på akselen.


#5

Sæt så det lille koblingsdæksel på igen. Det skal sidde over bolten.
Sæt nu det lille ståltrådslåsering på igen, så den holder det lille dæksel fast.


#6

Koblingen er nu monteret igen.
Nu skal vi have sat pakningen og side skjoldet på igen.

 


#7

Sæt pakningen på plads. Du kan evt. sætte pakningen på side skjoldet først og hold pakningen fast med et par af boltene på side skjoldet.

Vigtigt!
Sørg for at rillen i krumptapakslen sidder, så tappen på oliepumpen går lige ind i rillen. Tappen på olie pumpen sidder på indersiden af motor skjoldet. Hvis tappen på oliepumpen ikke falder i hakket på krumtappen, risikere du at ødelægge oliepumpen, som så kan resultere i at cylinder og stempel også ødelægges. Du kan evt. skrue oliepumpen af. Den sidder kun med 2 skruer. Det vil gør det nemmer for dig at sikre dig, at tappen kommer ned i hullet på krumptapakslen.

Tip
Jeg plejer at vende eksempelvis krumtapakselen så hakket i den, enten vender lodret eller vandret. På den måde er det nemmere at styre, tappen i oliepumpen ned i krumtapakselen.


#8

Sæt nu side skjoldet på motorblokken. Sørg for at pakningen sidder ordentlig mellem skjold og motorblok.

Vigtigt!
Mas ikke skjoldet på plads. Hvis det ikke vil trykkes ind på plads med fingrene, er det fordi at tappen i oliepumpen ikke er røget ned i hakket på krumtappen.


#9

 

Skru nu side skjoldet fast igen, med de 6 skruer. Husk at den ene af skruerne sidder inde i olie pumpen dybt nede.


#10

Sørg for at rillen i krumptapakslen sidder, så tappen på oliepumpen går lige ind i rillen. Tappen på olie pumpen sidder på indersiden af motor skjoldet.
Hvis tappen på oliepumpen ikke falder i hakket på krumtappen, risikere du at ødelægge oliepumpen, som så kan resultere i at cylinder og stempel også ødelægges.

Du kan evt. skrue oliepumpen af. Den sidder kun med 2 skruer. Det vil gør det nemmer for dig. Monter nu olie slangerne hvis du har taget dem af. Den tynde er olie tilførslen til motoren, og den tykke kommer direkte fra olietanken.
Den tynde slange skal sidde øverst.
Sæt så olie gas kablet på igen. Dette gøres ved at du drejer skiven mod uret til den ikke kan komme videre. Der sætter du så olie gas kablet i det lille hak og lader så kablet falde i rillen når du slipper skiven igen. Se på billedet hvordan kablet skal sidde.


#11

Monter nu oliepumpe dækslet igen. Det sidder med 3 bolte.


#12

Sæt nu udstødningen på igen. Sæt en ny udstødningspakning på før du sætter udstødningen på plads. Der findes flere forskellige udstødningstyper. Her er et billede af en udstødning med katalysator og tilskudsboks.


#13

Udstødningspakningen sidder her.


#14

Monter nu udstødningen.


#15

og så de 2 bolte der holder udstødningen på plads.


#16

Så skal luftskjoldet på igen.


#17

Skru luftskjoldet fast, med de 3 bolte.


#18

Sæt nu tændrørshætten på igen.


#19

Nu skal koblingskablet på.
Kom kablet igennem kabelholderen og igennem koblingsarmen. På den modsatte side af koblingsarmen, sætter du den lille kabellås på, den har en lille skrue, men skru den ikke fast endnu.
Tryk koblingsarmen så langt mod koblingskablet du kan, til det sted hvor der kommer modstand. Sat den lille kabellås på kablet og skru den fast, så koblingsarmen ikke kan svinge tilbage til start stedet.
Koblingen er nu monteret. Du kan evt. justere koblingen yderligere, ved at skrue på kablet i den modsatte ende, ved koblingsgrebet.


#20

Så skal du huske at fylde olie på igen.
Jeg har desværre glemt at tage et billede af påfyldningsdækslet. Men har i stedet fundet et billede fra ape 50 manualen.
Billede er taget fra højre side af motoren.


Tillykke, Du har nu skiftet kobling på din Ape 50..

Sådan skiftes kobling 1 af 3
Sådan skiftes kobling 2 af 3

Billederne blev taget af; Pølsemanden

Venlig hilsen
Ape50.dk