Her finder du reglerne for brug af gult blink.
Der er nogle der montere gult blink på deres Piaggio Ape 50. Vi har derfor fundet reglerne frem for gult blink.

Hvis du ikke kan opfylde nogle i de 3 første paragraffer, her under er det ulovligt at benytte gult blink på din Piaggio Ape 50.

gult blink
Jeg vil mene at hvis du køre i en Piaggio Ape 50, på stærkt trafikeret veje med dårlig oversigtsforhold, eller steder hvor andre trafikanter ikke har mulighed for at se dig før sidste øjeblik, mener jeg at man opfylder § 1. Reglen om at være til fare eller ulempe for andre trafikanter.
Det er dog ikke altid, at en Piaggio Ape 50 er til fare eller ulempe for andre trafikanter. Du bør derfor altid vurdere hvornår du mener at, du kan være til fare eller ulempe for andre trafikanter.

Vigtigt:
Husk at alle lygter, blink m.m. skal være E mærket! Hvis de ikke er det, er de ikke godkendt til brug på Danske veje!

Eksempel:
Jeg har prøvet at køre i meget kuperet tering, hvor der var meget toget.
Flere billister var ved at påkøre mig, da de først så min Ape 50, i sidste øjeblik, og måtte derfor lavet diverse undvige manøvre. Derfor tændte jeg de gule blink, hvilket fik bilisterne til at være opmærksom på mig.

Ovenstående er min fortolkning. Du kan selv læse reglerne her under.

Loven:paragraf fritlagt

Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys). (* 1)

I henhold til § 68. stk. 1, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10, juni 1976 fastsættes:

§ 1. Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej, kan være forsynet med en eller flere afmærkningslygter, som afgiver gult blinkende lys, der er synligt fra alle sider. Lygterne kan anvendes, når køretøjet under arbejde på vej enten holder stille, hvor standsning eller parkering ikke er tilladt, eller kører på en måde, som er i strid med færdselsreglerne eller kan medføre fare for andre trafikanter.

Stk. 2. Køretøj, der anvendes til arbejde på vej uden at være særligt indrettet hertil, kan, hvis det anses for nødvendigt til advarsel for andre trafikanter, afmærkes med en eller flere afmærkningslygter, når det holder stille ved arbejdsstedet. Lygterne må ikke være anbragt på køretøjet under kørsel.

§ 2. Traktor og motorredskaber kan være forsynet med en eller flere afmærkningslygter. Lygterne kan anvendes under kørsel samt under standsning eller parkering på kørebanen.

Stk. 2. Blokvogn skal være forsynet med en eller flere afmærkningslygter. Lygterne kan anvendes, når det på grund af læssets omfang, blokvognens lave hastighed eller af andre grunde anses for nødvendigt til advarsel for andre trafikanter.

§ 3. Ved slæbning af havareret køretøj bort fra motorvej skal vogntoget afmærkes med en eller flere afmærkningslygter.

§ 4. Anden anvendelse af afmærkningslygte er forbudt. Politiet kan dog i særlige tilfælde give tilladelse hertil.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 2, 2. pkt., § 2, stk. 2, 1. pkt., § 3 og § 4, 1. pkt., straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 1977.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 30 af 17. februar 1967 om afmærkning af køretøjer med gult blinklys m.v. ophæves.

Justitsministeriet, den 22. april 1977.
Orla Møller.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49849


Venlig hilsen
Ape50.dk